چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شركت دولتي يا موسسه مأمور به خدمت عمومي در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و  شخصا ذينفع آن بوده و از اين سازمان خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشند و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سوء جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي دارند، مي‌توانند  شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را (در قالب اعلام)  با توجه  و رعايت نكات زير به سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.

  بديهي است دريافت شكايات و اعلامات از وزارتخانه ها و دستگاه‌ها مندرج در بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خارج از اين سيستم و  از طريق مكاتبه، دورنگار (فاكس)، تماس با شماره تلفن 136، ایمیل و مراجعه حضوري به سازمان نيز امكان پذير است.

  پيش از تنظيم و ارسال شكايت و يا گزارش از سو جريان اداري به نكات زير توجه فرماييد:

  وظيفه سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و شركت‌هاي دولتي و موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و به طور كلي دستگاه‌هاي اجرايي كشور است. بنابراين رسيدگي به شكايات، خارج از حوزه‌هاي مذكور و موضوعات زير خارج از  صلاحيت اين سازمان می باشد.

شكاياتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور مي‌باشد

شكاياتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور نمي‌باشد

 چند توصيه

  1.     در صورتي كه قبلاً شكايتي به سازمان بازرسي كل كشور ارسال نموده‌ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است و يا گزارشي از سو جريان اداري ارائه نموده ايد، از ارسال مجدد شكايت يا گزارش خودداري نماييد.

 2.     ضمناً پيگيري شكايت‌هاي خارج از اين سامانه كه قبلاً به سازمان ارسال شده است از طريق مراجعه حضوري و تماس تلفني با تلفن 136 امكان‌پذير است.

 3.     بر طبق ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان،  شکايت بايد متضمن هويت، نشاني، کد ملي و کدپستي شاکي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد ، فلذا شكايت‌هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد.

 4.     شكايت خود در چند موضوع را در يك شكايت نامه ارسال نكنيد. به عبارتي ديگر در صورتي كه از يك دستگاه و يا چند دستگاه در يك موضوع و يا در چند موضوع شكايت داريد؛ براي هر يك از دستگاهها و براي هر يك از موضوعات يك فرم شكايت تنظيم و ارسال نماييد.

  5.     در صورتي كه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارد بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص در فرم شكايت درج شود؛ در غير اين صورت به شكايت رسيدگي نميشود.

  6.     مسووليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

  7.     پس از وارد كردن مشخصات دستگاه و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه، از سوي سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر ميشود كه به وسيله آن ميتوانيد در همين سامانه و در هر لحظه از مرحله رسيدگي به شكايت خود در سازمان بازرسي آگاهي كسب نمايند. در نگهداري شماره پیگیری  و عدم افشاي اين شماره به ديگران دقت و توجه لازم را مبذول فرمایید.

  در همین رابطه توجه شما را به بخشی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی آن در زمینه رسیدگی به شکایات مردمی جلب می نماید :

   الف ) رسیدگی به شکایات مردمی در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور : 

  بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  بازرسی ها به يکي از صور برنامه ایی ، فوق العاده و موردی  انجام مي‌شود. علاوه بر این بر اساس تعریف ارائه شده منظور از بازرسی موردی ، بررسي شکايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صلاحيت سازمان می باشد.

  ب ) رسیدگی به شکایات مردمی در آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور :

  در ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان عنوان گردیده است که  «در بازرسي‌ برنامه ای و همچنين در مواردي که براي بررسي اوضاع کلي يک منطقه هيأت بازرسي اعزام مي‌گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را حسب مورد، جهت دريافت اعلامات، شکايات و جمع‌آوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان، با تعيين نشاني محل کار خود اعلام دارد.»

  علاوه بر ماده قانونی عنوان شده،  در مواد 12 ، 13 ، 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مجددا به صلاحیت سازمان به رسیدگی به شکایات اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) از دستگاه های اجرایی  و نحوه رسیدگی به شرح زیر تاکید گردیده است:

 «ماده 12: سازمان مي‌تواند به شکايات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوءجريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده 2 قانون تشکيل سازمان و کارکنان آنها رسيدگي ‌نمايد.

ماده 13: شکايت بايد متضمن هويت، نشاني، کد ملي و کدپستي شاکي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پيوست گردد.

در صورتي‌که شکايت شفاهي اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکي مي‌رسد.

ماده 14: نتيجه رسيدگي به شاکي اطلاع داده مي‌شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد، شاکي هدايت و شکواييه بايگاني مي‌گردد. با تقاضاي شاکي، ضمائم شکواييه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهد شد.

ماده 15: اعلامات اشخاص به نحو کتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطلاع‌رساني و رسانه‌ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي‌باشد.

به اعلاماتي که هويت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي‌شود. مگر اين‌که به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و

سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد. »