شكاياتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور مي‌باشد

1  - شكايت اشخاص از دستگاه‌هاي اجرايي كشور از سوء جريان اداري و نقض قوانين و مقررات

 2- شکايت مربوط به جذب، استخدام و گزينش در دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها

 3 - شكايت و اعتراض نسبت به انجام مزايده‌ها و مناقصات

 4- شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي راجع به آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي دولتي

 پس از تشخيص تخلف گزارش امر جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردد.

 5- شكايت و اعلاميه عليه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تصرف غيرقانوني و تضييع اموال دولتي و اختلاس و ساير جرايم كه مرتبط با وظايف و تكاليف سازماني آنان

 مناسب است شاكي موضوع را به دادسراهاي عمومي و انقلاب مطرح كند ليكن مانع از رسيدگي سازمان به اين نوع سوء جريان نيست.

 6-رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي در زمينه مربوط به تصرف و تملك غيرقانوني اراضي و املاك و اموال اشخاص

  7- شكايات عليه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته در مورد عدم پرداخت حقوق بيمه كاركنان و كارگران

موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار و سازمان تأمين اجتماعي است ليكن سازمان بازرسي نيز مي‌تواند به آنها رسيدگي نمايد.

 8-راجع به اصلاح قانون و يا وضع آن

 اصلاح قانون و يا وضع آن در صلاحيت اختصاصي مجلس شوراي اسلامي است ليكن سازمان بازرسي كل كشور در مواردي كه قانوني داراي اشكال يا نقص يا معايبي باشد مي‌تواند پس از بررسي‌هاي لازم پيشنهادهاي مناسب را به مراجع قانوني ذيربط ارائه دهد.

 9-شكايت از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و مدارس غيرانتفاعي

 چنانچه شكايت مربوط به پذيرش، هزينه‌هاي ثبت‌نام، واحدهاي درسي، كيفيت آموزشي و نظاير آن باشد قابل رسيدگي در سازمان مي‌باشد.

 10-شكايت از كلانتري‌ها و واحدهاي نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري

 شاكي مي‌تواند شكايت خود به سازمان بازرسي كل كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و بازرسي نيروي انتظامي اعلام نمايد.